rehabilitering av pipe

Bør du vurdere rehabilitering av pipe?


Gamle pipeløp kan blant annet føre til dårlig trekk og i verste fall pipebrann. Heldigvis slipper du som regel å rive det gamle pipeløpet og bygge opp nytt. En rehabilitering av pipen kan enkelt utføres av fagfolk.

Skader og slitasje på eldre piper og pipeløp bør tas på alvor for å ivareta brannsikkerheten, og en piperehabilitering er en investering i boligen som kan være med på å øke boligverdien, eksempelvis før du skal selge bolig.

- Typiske slitasjeskader kan være alt fra sprekker og kondensskader forårsaket av vær, vind og fuktighet over lang tid. Det kan også være at pipeløpet er nedbrutt av sot, fyringsskader eller at det har oppstått en pipebrann uten at du har oppdaget det. Det kan også være en konsekvens av en installasjonsfeil, forteller Gjermund Nymoen ved Varmefag Drammen.

Nymoen jobber også som overbrannmester i Drammensregionens brannvesen og har mesterbrev i feierfaget.

Bruk fagfolk til piperehabiliteringen

Om du har mistanke om at noe er feil, som eksempelvis uvanlig dårlig trekk i pipa, anbefaler Nymoen at du tar kontakt med fagfolk hos Varmefag eller noen andre som er sertifisert gjennom Norsk Varme.

- Det er viktig å huske på at dette krever gode fagkunnskaper, sier han.

Dette er viktig også med tanke på garantien på produktet og på jobben som er utført.

- Det er mye dårlig håndverk og nærmest litt cowboyvirksomhet i bransjen. Det er noe jeg ser selv, men også får høre fra både feiere, brannfolk og kollegaer i Varmefag. Dette handler faktisk om brannsikkerhet og folks trygghet, understreker Nymoen.

Gjennom jobben som overbrannmester har Nymoen vært vitne til de fatale konsekvensene feilmontering kan få.

- Jeg har selv rykket ut til bygninger som har brent helt ned til grunnen på grunn av pipebrann, forteller han.

Les også om forskrifter og krav til brannmur og brannmursplater her.

Fordelene med rehabilitering av pipe

  1. Brannsikkerhet: Den viktigste fordelen med å rehabilitere pipeløpet er bedre brannsikkerhet. Brannvesenet rykker ut til rundt 1000 pipebranner i året, og konsekvensene kan bli fatale. Dårlig trekk, feilmontering eller gammelt og dårlig pipeløp kan være brannårsaken.

  2. Bedre trekk: En tett og trygg skorstein gir bedre trekk og optimaliserer driftsforholdene i pipa.

  3. Verdiøkning på boligen/hytta: En rehabilitering av pipeløpet kan bidra til å øke verdien om du skal selge boligen eller hytta.

  4. Økonomisk: En dårlig pipe gir dårlig fyringsøkonomi siden varmetapet kan bli stort i en pipe som ikke er tett. En rehabilitert pipe kan sammen med en rentbrennende peis/peisovn gi en virkningsgrad på 75-80 prosent, noe som gir en reduksjon i vedforbruket og dermed en besparelse i fyringskostnadene.

  5. Miljøvennlig: Feil på skorstein og ildsteder kan føre til betydelig forurensning, og en rehabilitert pipe bidrar til å holde miljøet renere.

Hva koster piperehabilitering?

Det er flere ting som påvirker prisen for en piperehabilitering, blant annet lengden på pipeløpet, antall etasjer som pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis eller peisovn. Tilstanden på pipeløpet og hvor krevende adkomsten til pipa er, påvirker også prisen.

- På grunn av alle disse faktorene er det vanskelig å si noe generelt om prisen før man har vært på befaring, sier Nymoen.

Han forteller at prisen kan variere fra 20.000 til over 100.000 kroner basert på disse faktorene.

 

Slik utføres en piperehabilitering

De tre vanligste metodene som brukes når en skorstein skal rehabiliteres er stål, keramikk eller glidestøping. Av disse metodene er bruk av rustfrie og syrefaste stålrør den vanligste metoden i private boliger.

  • Stålpipe: Dette er en enkel metode der man fører et rustfritt og syrefast stålrør ned gjennom pipen.

  • Keramikk: En tradisjonell og kjent metode som er noe mer tidkrevende enn stålpipe. Bruk av keramiske rør krever at pipeløpet er helt loddrett.

  • Glidestøping: En metode der man støper en ny kanal inn i den gamle kanalen på de stedene det er spesifikke krav til tverrsnitt. Denne metoden brukes ofte på skorsteiner med store peiser eller flere ildsteder, for eksempel i bygårder.