Med Clever Air trenger du bare fyre opp - og nyte varmen

RAIS-ovner med automatikk gjør at du lettere kan fyre økonomisk og miljøvennlig.  Du trenger bare å tenne opp og legge i nytt brensel. Resten ordner Clever-Air – helt automatisk! CleverAir er intelligent forbrenningsteknologi som sikrer at ovnens luftstrøm blir riktig og optimal. Med akkurat rett luft får du best og mest mulig effektiv forbrenning.

Helt konkret betyr det av ovnene brenner svært rent, og at ovnsvinduet holdes rent. I tillegg utnytter du veden optimalt – og du sparer penger på oppvarming.