Salgsbetingelser

1 Innledning


Nettbutikken til Varmefagkjeden, www.varmefag.no, er en plattform for nettbutikk for den enkelte, lokale Varmefagbutikk. Hver enkelt bestilling blir formidlet fra denne plattformen til din nærmeste Varmefagbutikk som vil gjennomføre handelen med deg som kunde. 

Noen områder vil i denne fasen ikke være omfattet av denne muligheten, men vi arbeider med å dekke hele landet med nettbutikk.

2 Salgsbetingelsene og avtalen om kjøp

 

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer på varmefag.no til forbrukere Disse godkjenner man når man oppretter konto eller ved kjøp uten konto. 

Selger er: Varmefagbutikken som angitt i ordrebekreftelsen.
 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt med kjøper eller du. 

Varmefag, Varme & Design AS eier nettsiden www.varmefag.no  og drifter denne netthandelsplattformen.


I nettbutikken www.varmefag.no kan du kjøpe varer direkte fra din lokale Varmefagbutikk og få dem levert hjem. Det er ikke mulig å bestille tjenester på denne plattformen, trenger du det må du ta kontakt med din lokale Varmefagbutikk. Liste over butikkene i kjeden finner du her: www.varmefag.no/butikker.


For å utføre kjøp på www.varmefag.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen. 

Bestillingen din, ordrebekreftelsen fra selger og disse salgsbetingelsene vil til sammen være avtalen om kjøpet.

Der ikke annet er bestemt i disse betingelser, gjelder lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34 ved forbrukerkjøp. 

Varmefagbutikkene leverer til kunder i Norge inkludert Svalbard. 

Prisene oppgitt på www.varmefag.no er inklusive mva.

Alle varer levert av Varmefagbutikkene er godkjent for bruk i Norge.

3 Bestillingen

 

Du er bundet av en bestilling når denne er mottatt hos selger. Ordrebekreftelsen inneholder navn på den Varmefag-butikken som behandler din ordre videre.

Selger forbeholder seg rett til å kansellere en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det som er tilbudt i nettbutikken, markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av selger, f.eks. ved antallsbegrensninger ol. 

Selger er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 4 nedenfor.

Ved avvik på selgers lager eller hvis en vare er utsolgt, kan din bestilling, eller deler av den, bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

4 Priser


Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil framkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Montering av peiser, vedovner, gasspeiser og andre produkter som kan kreve spesiell montering vil komme i tillegg til prisene du ser på nettsiden og i utsjekk. Pris for montering vil variere fra butikk til butik og ønkser du at en av våre butikker monterer produktet for deg, vil du motta et separat tilbud på dette.


Ved kjøp av varer fra selger ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.


Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer. Dette gjelder spesielt ved kjøp der varene må bestilles fra leverandør.


Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken, markedsføring eller lignende kan føre til at selger ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
 

Alle priser som er oppgitt i på vår nettside er "fra"-priser. Det betyr at det er rimeligste variant av et produkt som ligger ute og er priset. Produkter kan ha høyere priser avhengig av hva slags tilvalg man gjør på produktet. Dette kan for eksempel være; type dør, type fyringsteknologi, farge, valg av sokkel etc.

Kontakt din nærmeste Varmefag-butikk for å få de beste tisp og råd før du velger ditt nye ildsted.


5 Betaling


Ved betaling av kjøpesummen kan du som kjøpers velge å gjøre gjøres opp med bank- eller kredittkort, faktura eller kjøpsfinansiering.


Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte må du som kjøper inngå egen avtale om finansiering, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen før bestillingen fullføres.
Dersom du velger faktura eller kjøpsfinansiering vil finansieringsselskapet gjøre opp kjøpesummen overfor selger på dine vegne, og du skal gjøre opp overfor finansieringsselskapet. 

Ved valg av faktura vil det bli gjort en kredittsjekk og gjenpartsbrev sendes elektronisk eller per post til deg. Dersom det innvilges kreditt, vil faktura bli sendt per e-post til deg når varene sendes fra butikken. 
Ved valg av finansiering fra finansieringsselskap, vil det bli gjennomført en kredittsjekk og du inngår en egen avtale med dem. Du vil motta kopi av brev etter at kredittsjekk er gjort. 


Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av handelen. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. 


Uavhentede pakker vil bli belastet et returgebyr pluss fraktkostnadene for varene tur/retur, for å dekke selgers kostnader.


Ved manglende betaling vil et krav, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


6 Levering


Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innen det tidspunkt som er avtalt.
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på varmefag.no må anses som veiledende.

Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og transportørens tid kommer alltid i tillegg.

Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil selger gi deg informasjon så fort de har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen(e) er utsolgt.

 

Undersøkelse. 
Når du mottar varene bør du undersøke om emballasjen er hel og eventuelt melde fra til transportør (Posten, PostNord eller andre) om skaden på emballasjen.

Transportør har ansvar dersom varene har blitt skadd under transporten.


Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen.

Undersøk om produktene har en skade som kan ha kommet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, kontakt selger så raskt som mulig.

Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra selger. 

7 Angrerett


Angrerettloven gir deg som forbruker rett til å angre på kjøp av varer.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren melding om dette. Varen må sendes til selger senest 14 dager fra den dagen du sendte melding om bruk av angreretten.

Du kan benytte angrerettskjema, som skal være vedlagt ordrebekreftelsen, dersom du ønsker å angre.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema kan du angre inntil 12 måneder. 

Ved bruk av angrerett må du returnere ubrukt og uskadd vare og betale returkostnadene for tilbakesending av varene til selger.

Den lokale butikken kan også bistå med å bestille returfrakt, ta kontakt med selger for å avtale dette.

Alle kostnader i forbindelse med returfrakten skal dekkes av kunde. Om selger bestiller opphenting hos kunde med leveranse til selgers adresse vil dette bli belastet / fakturert kunde når retur er gjennomført til gjeldende transportpriser.

Nærmere opplysninger om angreretten og hvordan du benytter deg av den, finner du på angrerettskjemaet og i lov om angrerett for forbrukere av 20.6.2014 nr 27.

Når varen er mottatt i retur av selger, vil kjøpesummen bli tilbakebetalt på samme måte som ble benyttet ved bestillingen.


8 Forsinkelse av leveransen


Dersom selger ikke leverer varen, eller leverer den for seint i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve varen levert (oppfyllelse), heve avtalen og/eller kreve erstatning for eventuelt tap du har hatt.

Eventuelt krav må rettes til selger innen rimelig tid.

Ved eventuell heving av kjøp grunnet forsinket levering, må du returnere varen uskadd og uåpnet i original emballasje.

Selger vil etter mottak av varen tilbakebetale kjøpesummen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling. 


9 Reklamasjonsrett og garanti


Hvis det oppdages en feil eller mangel på varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

Reklamasjon bør skje skriftlig for at du skal ha dokumentasjon.

Reklamasjon må uansett senest skje innen to år etter at du overtok varen. For forbruker gjelder at dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år.

Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold du har ansvar for, og du har reklamert i tide, kan du kreve retting eller omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning for tap i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Krav om heving forutsetter at mangelen er ikke uvesentlig.

Dersom selger foretar en undersøkelse og det viser seg at det ikke foreligger en mangel, kan selger kreve betaling for undersøkelser som var nødvendige for å avgjøre om det forelå en mangel.

Selgeren kan avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter at den er undersøkt. 

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, risikerer du at selgeren ikke dekker disse utgiftene.

Gjennomføring av eventuell heving skjer ved at du returnerer varen til selger og selger refunderer kjøpesummen på samme måte som betalingen ble gjennomført. 

Noen produkter kan ha en fabrikkgaranti i tillegg til reklamasjonsretten etter loven.

 

10 Kundens plikter

 

Den som er registrert som kunde hos varmefag.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger har levert i henhold til disse vilkårene.

Ansvaret kan også omfatte andres bruk av kundens tilgang, herunder bruk av uvedkommende, dersom det ikke kan påvises at bruk av uvedkommende er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. 

Som kunde er du også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte.

Disse opplysningene kan administreres på «min side». Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

 

11 Salgspant


Selger eller finansieringsselskap har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.


12 Personvern


Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring som du finner her.


Dine ordre og kundedata vil bli lagret i vår nettløsning som er driftet av Varmefag, Varme & Design AS og ansvarlig selger sitt kassesystem for å håndtere din ordre videre. Dette er beskrevet i pkt. 2 Salgsbetingelsene og avtalen om kjøp


13 Force majeure


Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av force majeure, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere kjøpesummen for den mangelfulle varen.

Som force majeure regnes blant annet arbeidskonflikt (streik eller lock-out) eller enhver annen omstendighet som partene ikke råder over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære eller andre innkallinger av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt.


14 Opphavsrett 


Alt innhold på disse nettsidene er Varmefag, Varme & Design AS’, selgers, den enkelte leverandørs eller produsents eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at det ikke er tillatt uten samtykke fra eier å benytte eller gjengi varemerker, bilder/grafikk, design og layout og annet beskyttet innhold på disse nettsidene.


15 Tvister og lovvalg


Eventuell tvist som gjelder kjøp via nettsiden www.varmefag.no, følger norsk rett og hører inn under de ordinære domstoler, med selgers verneting som verneting, der loven ikke bestemmer noe annet. Tvist kan alternativt bringes inn for Forbrukertilsynet og Forbrukerklagenemnda til behandling. 
Lover omtalt i teksten finnes på www.lovdata.no.