Drømmer du om peiskos i vinter? Da må du bestille nå!

Leveringssituasjonen for mange varer i verden har endret seg mye de siste to årene. Først koronaen og nå krigen i Ukraina har gitt store utfordringer for både tilgang på råmaterialer, produksjon og transport. Ønsker du å få drømmepeisen på plass i vinter, må du bestille allerede nå.

En lys stue med stor peis.

Jo raskere du bestiller ny peis eller ovn, desto større er sjansen for at du rekker det før kulda setter inn.

Produksjonsbrems + økt etterspørsel = lang leveringstid

Under koronaepidemien ble arbeidere sendt hjem fra fabrikker over hele verden. Produksjonen stanset helt eller delvis opp for mange produkter - også for peiser og ovner. I tillegg stoppet mye av transportnæringen opp. Samtidig har folk pusset opp som aldri før, og etterspørselen etter peiser har økt både i Norge og store deler av Europa. Disse faktorene har gitt mange produsenter leveringstider vi aldri har sett maken til i peisbransjen.

To personer bærer inn peisovn

Mange ville benytte tiden på å få det fint hjemme under koronaen. Det skapte etter hvert lengre leveringstider på peiser og ovner.

Mindre tilgang på stål

Økt etterspørsel har ført til press på råvarer, deriblant stål. Og som om ikke det var nok, har krigen i Ukraina ført til at  tilgangen på stål fra Russland, Hviterussland og Ukraina har falt bort. De tre landene sto for 40 prosent av karbonstålet som importeres til EU. Innen halvfabrikata leverer de vanligvis så mye som 85 prosent av det EU importerer til ulike formål, ifølge ABC Nyheter og analyseselskapet MEPS International. Resultatet er enda lengre leveringstid for blant annet peiser og ovner.

Strømprisene - enda en god grunn til å kjøpe peis

Strømkabler i vinterlandskap

Lavere strømregning med vedfyring: Etterspørselen etter peiser og ovner har økt kraftig etter at de rekordhøye strømprisene har skremt vannet av norske forbrukere.

Fra å nyte ubetydelige strømpriser på 30-40 øre i 2020, eksploderte plutselig strømprisene og havnet på over 10 ganger høyere pris forige vinter. Det skremte naturlig nok vannet av norske forbrukere. Da mange ble klar over at en ny og rentbrennende peis eller vedovn varmer opp hjemmet for ca 1 krone kilowatten, samtidig som de betalte 3 ganger så mye for strømmen, ble etterspørselen enda høyere. Da var det ikke lenger bare om å gjøre å få det fint hjemme, det handlet også om å spare penger på strøm. Strømregningene skulle krympes og kjøp av vedfyrt peis eller ovn var en enkel og god løsning. Vi merker at mange fortsatt er veldig opptatt av dette når de hører at strømprisene skal holde seg høye i lang tid fremover.

Jo raskere du bestiller ny peis eller ovn, desto større er sjansen for at du rekker det før kulda setter inn.
magasinforside

I magasinet finner du et utvalg peiser og ovner som er på lager i tiden fremover. For mer nøyaktig oversikt, kontakt din lokale varmefagbutikk.

SE MAGASINET