Stort inspirasjonsmagasin. 

48 sider inspirasjon og nyttige tips fra fagfolkene i Varmefag