Generelle fyringstips


  • Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmåten kan avvike fra ovn til ovn.

  • Legg ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Fyr moderat.

  • Unngå ulmebrann, det er da forurensingen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra pipa er nesten usynlig.

  • Vær nøye med hva du legger i ovnen. Brenn aldri malt eller trykkimpregnert trevirke, klorholdig plast, eller PVC. Det avgir svært giftige gasser.

  • Ikke bruk vrakved fra sjøen som brensel. Den inneholder salt som blir til klor ved forbrenning. Vrakveden vaskes ut ved a la veden ligge ute i vær og vind i minst et par år.


Se våre peiser og ovner Finn nærmeste forhandler