Feieren feier pipa – ildstedet må du selv passe på

Visste du at du som huseier selv er ansvarlig for å feie ildstedet i boligen din? Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.
Mann feier pipa

Ansvar for ildsteder: Hva huseiere og borettslag må vite

Bor du i et borettslag, er det styret i borettslaget som skal sørge for at alle ildstedene til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Reglene er like over hele landet. Feieren sjekker hele fyringsanlegget, det vil si peis, ovn og pipe, og skriver deretter en tilsynsrapport. Om du ønsker, kan feieren også sjekke at røykvarslere og slukkeutstyr er i orden. Som huseier er du pliktig til å rette opp eventuelle feil som kan føre til brann.

– Det er både viktig og nødvendig å feie ovnen eller peisen for å få mer varme. En millimeter sotlag i ovnen øker vedforbruket og dermed fyringskostnadene med fem prosent, sier Tom Erik Galambos, distriktssjef i Exodraft – et danskeid firma som har produsert og solgt røyksugere for styring av skorsteinstrekk i over 50 år.

Og Tom Erik burde vite hva han snakker om. I tillegg til å undervise ved Norges Brannskole, har han skrevet tre lærebøker om feierfaget, og han er nå i gang med den fjerde. Tom Erik er også nestleder i Feiermesternes Landsforening.

– Jeg er nok en skikkelig fagnerd, sier han med et smil.

Brann i pipe

"Det er både viktig og nødvendig å feie ovnen eller peisen for å få mer varme."

Pipebrann kan enkelt unngås

Feiing av piper har vært lovpålagt i Norge helt siden 1700-tallet. De første feierne kom til Bergen fra København allerede i 1707. På den tiden var det langt mer utbredt med pipebranner enn det er i dag, hvor det totalt i Norge oppstår rundt 1500 pipebranner årlig. De aller fleste av dem kunne i følge Tom Erik enkelt vært unngått med riktig fyring.

– Fyrer du riktig, blir det ikke pipebrann. Så enkelt er det. Det gjelder bare å finne den rette kombinasjonen av de tre T-ene; tid, trekk og temperatur. Risikoen for pipebrann øker med for lite trekk. Det samme gjelder med for mye trekk, forklarer han.

For mange feil

En stor undersøkelse rundt om i landets kommuner i 2014, hvor 103 kommuner hittil har svart, viste at det ble avdekket 28 500 avvik som kan ha betydning for brannsikkerheten. I de aller fleste tilfeller vet ikke huseieren en gang om at det er noe som er feil. Og mange av feilene skyldes feilmontering av ovner og peiser.

– Feiermesternes Landsforening jobber for at det skal bli sertifisering for å kunne montere peiser og ovner. I dag kan i prinsippet hvem som helst gjøre det, og vi finner skremmende mange feil, sier Tom Erik.

Landsforeningen håper også å få inn krav om feiing og tilsyn i hytter i de gjeldende forskriftene.

– Vårt håp er å få dette på plass allerede i 2016. Rundt 14 prosent av hyttebrannene i Norge har årsak i skorstein eller ildsted, sier han.

Få branner starter i ildstedet

Kun fire prosent av husbrannene har årsak i skorstein eller ildsted. De aller fleste branner er relatert til uforsiktig bruk av elektriske artikler. Årlig utbetales det over 5 milliarder i forsikringspremier bare på grunn av brann. Det sier litt om omfanget.

Tom Erik forteller at det står bra til med rekrutteringen til feierfaget.

– Årlig uteksamineres det 30- 40 nye feiere. I dag er det omtrent 750 feiere i Norge. De fleste er ansatt i kommunene, men også noen i private bedrifter, avslutter han.

"Fyrer du riktig, blir det ikke pipebrann."

Finn nærmeste butikk Se våre vedovner Les våre tips og råd

Du vil kanskje også like:

To menn fra Varmefag som installerer ny stålpipe på taket til et hus

Vurdér pipehatt ved piperehabilitering

En pipehatt kan redusere slitasjen på skorsteinen. Les om hvorfor du bør vurdere en pipehatt dersom du skal gjennomføre piperehabilitering her.
Hvit peisovn midt i et rom med pipe til taket

Stålpipe - et godt valg

Stadig flere velger stålpipe fremfor murpipe når de installerer peisovn. En stålpipe gir stor fleksibilitet ved plasseringen av peisen.
Kvinne som smiler foran peis med fyrstikker i hendene

Slik får du fart på en pipe som trekker dårlig

Strever du med å få fyr i peisen, selv med bra ved og peisdøra på gløtt, har du trolig en pipe med dårlig trekk. Det finnes en enkel løsning på problemet.

Skrevet av: Håkon Rakeng, 2. november 2015