Varmelagrende ovner – en lønnsom investering

Når strømprisene er unormalt høye, gjelder det å finne lønnsomme investeringer for å spare penger på boligoppvarming. Det kan være mye å spare, da størsteparten av strømforbruket i en bolig vanligvis går til oppvarming, særlig på vinteren. I slike tilfeller kan varmelagrende ovner være et godt valg og ikke minst en lønnsom investering som du høster fordeler av gjennom hele ditt boforhold.

Bilde av høy kakkelovn med krone i klassisk stue

Hva er en varmelagrende ovn?

Et ildsted uten varmelagring vil slutte å avgi varme så snart ilden har sluknet. Med en varmelagrende ovn får du en jevn og myk varme over lang tid med minimal fyring. I varmelagrende ildsteder vil varmen fra ilden og røyken på ulike måter bli lagret og avgitt ut i rommet over tid.

En lønnsom investering i tider med høye strømpriser

Når strømprisene er så høye som dagens nivå, er det utvilsomt lønnsomt å varme opp boligen ved hjelp av vedfyring. Når en skal velge en vedovntype, er det også mye penger å spare på å installere en varmelagrende vedovn, da disse har et lavere vedforbruk.

«Ja, det er mye å spare! Tenk at ca. 100 kg med varmemagasin holder på varmen i 6 timer, etter at ilden er brent ut! Så man får 6 timer ettervarme «gratis» hver gang man fyrer i ovnen. Det er magi! Jo større varmemagasin det er å varme opp, jo flere timer ettervarme får man.» forklarer Atle Lauvrak, daglig leder ved Varmefag Arendal.

Videre sier Lauvrak at «ved vanlig fyring i vanlig ovn uten varmelagring, kan man tenke ca. 1 kr kWt. Hvis man da hugger veden selv og fyrer i en varmelagrende ovn, kan ikke regnestykket bli bedre.»

Ulike varmelagrende ovner gir ulik grad av varmelagring. Med en større massiv klebersteinsovn eller kakkelovn trenger man ikke fyre mer enn et par ganger i løpet av døgnet for å holde boligen varm og koselig i flere timer. Fyrer du for eksempel tidlig om kvelden, kan du fortsatt kjenne varmen dagen etter. I en slik ovn vil så mye som 80-85% av varmen flammene danner bli lagret og stråle ut over mange timer, som er svært kostnadsbesparende når det kommer til strømregningen.

Varmelagrende ovner – et sparsomt alternativ til strøm

Det er flere grunner til å velge en peis med varmelagring.

  • Økonomisk gevinst

  • Et lavere vedforbruk

  • Miljøvennlig
    Avgir en jevn og behagelig varme over lang tid

  • Reduserer behovet for andre energikilder

«Ved vanlig fyring i vanlig ovn uten varmelagring, kan man tenke ca. 1 kr kWt. Hvis man da hugger veden selv og fyrer i en varmelagrende ovn, kan ikke regnestykket bli bedre.»

Massive klebersteinsovner

Kleberstein er et naturlig varmelagrende materiale. En massiv klebersteinsovn er kledd i kleberstein helt inntil brennkammeret, og kan avgi varme i opptil 12-16 timer etter at flammene er slukket. De trenger bare noen få timer med fyring for å oppnå denne effekten. Imidlertid avgjør mengden med kleberstein, hvor lenge ovnen vil avgi varme.

«Det er vel så viktig å merke at den varme energien, altså røyken, er i direkte kontakt med steinen. Det gjør at klebersteinen blir fortere varm ved å absorbere varmen og slippe den langsomt ut igjen. Det er dessuten med på å gjøre overflatetemperaturen lavere enn på stål- eller støpejernsovner.» sier salgsjef Brede Børud i Norsk Kleber AS.

Les her hvordan du fyrer i en klebersteinsovn på en effektiv måte.

Bilde av lys stue med høy klebersteinsovn
Bilde fra hytte med vedovn

Ovner med kappe av kleberstein

Peisovner som kun har en kappe av varmelagrende kleberstein, som for eksempel TermaTech TT23RGS, er en stålovn som er omrammet av kleberstein og kun delvis dekket av steinen. Røyken fra opptenningen vil dermed ikke komme i direkte kontakt med klebersteinen, og ovnstypen har dessuten en mindre konsentrert masse og tyngde sammenlignet med en massiv klebersteinsovn. Ovnstypen vil fremdeles lagre noe varme, men er ikke like effektiv som en original klebersteinsovn.

Peisovner omrammet av kleberstein kan være ganske varmelagrende hvis de i tillegg er utstyrt med et varmemagasin som ligger skjult bak platene over brennkammeret. Dette anbefales for å minske vedforbruket så mye som mulig og for å spare en god del penger på boligoppvarming. TT23RGS HeatStorage er et slikt eksempel.

Vedovn med varmemagasin

Vedovner utstyrt med et varmemagasin inneholder varmelagrende stein som ligger skjult bak stålplatene rett over brennkammeret, og som lagrer varmen som oppstår der. To eksempler på peisovner med varmemagasin er Rais 600 Max og Rais Pilar.

Forskjellige typer varmelagrende stein kan brukes som varmemagasin. Atle Lauvrak forklarer at «Varmefag sine vedovner bruker både olivinstein og kleberstein som ekstra varmemagasin. Hvor lenge hver ovn holder på varmen avhenger av hvor mange kilo med stein det er i varmemagasinet».

Bilde av moderne stue med murvegg og stor peis
Bilde av stue med mørke vegger og høy firkantet kakkelovn

Kakkelovner

Kakkelovner er murt opp av tegl og kledd med keramiske, glaserte fliser, kalt kakler. Denne varmelagrende ovnen har et innebygd kanalsystem, der røyken fra opptenningen vil bevege seg i flere meter og langsomt overføre varme til kaklene. Kaklene, på lik måte som kleberstein og varmemagasiner, vil lagre varmen og avgi den over mange timer.

Akkurat som med klebersteinsovner, vil mengden varme du får være avhengig av ovnens masse. Jo større kakkelovn, jo flere kakler - og jo større kanalsystem, jo mer varme vil spres ut til rommet ovnen befinner seg i. Du kan finne en kombinasjon av både moderne og tradisjonelle kakkelovner hos Varmefag.

Det finnes også peiser som ikke har kakler på utsiden, men som benytter kakkelovnsprinsippet med røykkanaler som tar vare på varmen. Brunner BSO 02 er en stilig peis som har denne funksjonen.

Bilde av høy kakkelovn i klassisk stue

En klassisk kakkelovn blir et smykke i hjemmet. Ovnene kommer i flere høyder og med mange valgmuligheter.
Gabrlel Kungsholm

Bilde av kakkelovn med dekorerte kakler

Ønsker du å tilpasse utseendet på kaklene kan du skape et helt eget uttrykk på ovnen.
Gabrlel Drottningholm

Bilde av moderne kakkelovn i lys stue

Du finner også moderne kakkelovner med et rent og enkelt  stilutrykk.
Brunner Modern Art

Bilde av stue med mursteinsvegg og peis

Ønsker du ikke en stor kakkelovn kan du likevel få en peis som utnytter den suverene forbrenningsteknikken Brunner BSO 02

Fordelene med varmelagrende ovner

Den desidert største fordelen med varmelagrende ildsteder er at de er fyringseffektive. Du får mer varme per krone, i og med at de holder på varmen lengre med få fyringssykluser nødvendig. Det gjør ovntypen til en lønnsom investering når strømmen når rekordhøye priser.

I og med at de har et lavt vedforbruk, er en peis med varmelagring også et miljøvennlige alternativ. I tillegg reduserer varmelagrende ovner behovet for andre varmekilder og sikrer at du fortsatt kan varme opp boligen din dersom strømmen skulle gå.

Klebersteinsovner og kakkelovner er også mer barnevennlig. Disse type ildsteder har nemlig en lun overflate som gjør dem tryggere å oppholde seg rundt for både barn og voksne. Dette kan nok være overraskende for mange, da peistypen lagrer varmen ved å absorbere den inn i steinen. Hvorfor er de da mindre varme utenpå? Lauvrak svarer, «Overflaten avgir en «mykere» varme på stein enn jern og metal. Det er jo stein som er blitt oppvarmet. På en kakkelovn er den i tillegg fliselagt.»

En annen fordel som kommer med peiser med varmelagring, er at de ikke påvirker inneklimaet negativt. Støv og andre partikler vil ikke bli brent på varmelagrende ovner, som er godt for luftkvaliteten.

Les mer om hvilke andre tiltak du kan ta til hjelp for å få en lavere strømregning.

Vil du vite mer om hvilken type varmelagrende ovn som kan passe inn i ditt hjem, ta kontakt med våre dyktige fagfolk i din nærmeste Varmefag-butikk.

Bilde av kjøkken med grønn innredning og peisovn

Du vil kanskje også lese:


12 tips til lavere strømregning

Strømprisene i Sørøst-Norge har den senere tiden vært unormalt høye og prognoser sier vi må leve med høye priser også fremtiden. Da blir gode råd lønnsomme. Strøm­sparetips du tidligere kanskje har smilt av, er plutselig blitt gull verdt.

6 tips mot dårlig trekk i pipa

Opplever du dårlig trekk i pipa? Her er 6 eksperttips fra SINTEF og Varmefag. Les om tegn, årsak og tiltakene du bør gjennomføre for å bedre trekken.